Pričetek in nadaljevanje del za novo otroško igrišče

Dela na igrišču pri Zlatici oz. Vrtnariji potekajo s polno paro naprej ☺ v kratkem bomo igrišče tudi slavnostno otvorili… sledite nam in kmalu boste izvedeli več…

 

V soboto dne 21. oktobra 2017 je potekala prostovoljna delovna akcija, na kateri smo pograbili večje kamne na pešpoti v neposredni okolici otroškega igrišča. Na tako pripravljeno površino se bo v prihodnjih dneh nasul finejši pesek, da bo pot prijetnejša za uporabo. Na akciji je sodelovalo šest očkov – prostovoljcev, pomagali pa so tudi njihovi otroci. Namen akcije je bil, da s skupnimi močmi “posvojimi” ta prostor kot naš in damo zgled otrokom in drugim, da bo igrišče zaživelo le, če bomo zanj lepo skrbeli. Delo je bilo končano v dobrih dveh urah. Kako je potekala akcija, si poglejte na spodnjih slikah;

 

Na slikah si lahko ogledate, kako trenutno potekajo dela – oktober 2017:

V torek, 27. septembra 2016, so se v neposredni bližini stanovanjskih sosesk Vrtnarija in Zlatica pričela izvajati zemeljska dela, s končnim ciljem ureditve otroškega igrišča. Načrtovano je, da se bo projekt zaključil do konca leta 2017.

Že nekaj let se namreč na Svet KS Vrhnika – Breg obračajo krajani s pobudo za ureditev otroškega igrišča. Na območju naše KS je le eno otroško igrišče (ob OŠ Martina Slomška), ki pa ne zadostuje potrebam vseh otrok po gibanju. Zlasti manjka igrišče za stanovalce dveh velikih blokovskih naselij Vrtnarija in Zlatica, kjer prebiva 963 oz. dobra tretjina prebivalcev te KS.

Ureditev otroškega igrišča je načrtovana na zemljišču v lasti Občine Vrhnika, na samem začetku zelo priljubljene sprehajalne steze, ki poteka ob bivši trasi železniške proge, v neposredni bližini sosesk Vrtnarija in Zlatica. Načrtovano igrišče bo zasedalo cca. polovico površine navedenih parcel, zato bo ostal prostor še za druge ureditve po presoji Občine Vrhnika.

Nosilec projekta je Krajevna skupnost Vrhnika-Breg, projekt pa je delno sofinanciran tudi s strani Občine Vrhnika.

Projekt je v letu 2016 v prvi fazi, in obsega zemeljska dela, ureditev varnostne podlage ter končna ureditvena dela (zasaditev z drevesi in živo mejo), v letu 2017 pa sledijo betonska dela ter montaža igral.

Idejno zasnovo igrišča bomo predstavili na prireditvi predstavitve KS Vrhnika-Breg v Cankarjevi knjižnici, 9. 12. 2016 in vse krajane toplo vabimo, da se dogodka udeležite.