Vabilo na XXVI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK za ljubljansko regijo

Izpostava URSZR Ljubljana, RKS Območno združenje Vrhnika in občina Vrhnika organizirajo XXVI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa za ljubljansko regijo v soboto, 20. maja 2023 s pričetkom ob 8.00 uri na ploščadi za Osnovno šolo Ivana Cankarja, Lošca 1 na Vrhniki. Ekipe prve pomoči […]

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

Občina Vrhnika začenja s pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6), katerih predmet bodo spremembe in dopolnitve vseh sestavnih delov OPN: tako strateškega dela kot tudi izvedbenega dela OPN, grafičnega dela (namenska raba prostora, način urejanja) in besedilnega dela (prostorski izvedbeni pogoji, usmeritve za pripravo […]