ASFALTIRANJE ČUŽE

Čuža, projekt Krajevne skupnosti Vrhnika Breg je uspešno in hitro končan. Kar smo obljubili krajanom, smo naredili. Ogled sva opravila s podžupanjo Bernardo Kropf. Zahvaljujem se vsem krajanom za odlično sodelovanje, za izvedbo del pa izvajalcu KPV, ki je dela res hitro končala. Zahvaljujem se tudi županu in podžupanu, ki sta naš projekt podprla in vsem članom sveta naše krajevne skupnosti. Naslednji projekt v letu 2021 so Mokrice. Ne obljubljamo, ampak tudi naredimo!

Lep pozdrav vsem.

Anže Grampovčan

predsednik Krajevne skupnosti Vrhnika Breg