Objavljamo odgovor KS Vrhnika-Breg na oktobrski dopis Kemisa

Spoštovani krajani,

v vašo vednost objavljamo dopis Kemisa z dne 24. 10. 2018, ki smo ga prejeli člani KS Vrhnika-Breg in pa naš odgovor.

V dopisu nas Kemis poziva k sestanku oziroma srečanju, na katerem bi predstavil projekt sanacije in izboljšav po požaru 2017. Člani Sveta KS Vrhnika-Breg pa srečanje zavračamo, ker ni izpolnjen nobeden izmed osnovnih pogojev, na katere mi že ves čas opozarjamo in zahtevamo, pa s strani vodstva Kemisa ne dobimo pojasnil, in sicer: (1) Kemis bi se moral uvrstiti med SEVESO obrate, (2) Kemis bi moral ne samo kot kompenzacijo za nastalo okoljsko škodo v požaru, temveč tudi ves čas rednega obratovanja krajanom Vrhnike izplačati rento (3) Kemis bi moral Občini Vrhnika povrniti znesek, ki ga je občina takoj po požaru nakazala Gasilski zvezi Vrhnika za nakup opreme, saj je bila velika večina gasilske opreme v požaru uničena.

Dokler KS Vrhnika-Breg ne prejme pojasnil glede teh, za nas osnovnih in ključnih zadev, zavračamo srečanje s predstavitvijo sanacijskih izboljšav z vodstvom Kemisa.

S spoštovanjem,

Člani Sveta KS Vrhnika-Breg