Vabilo na spomladansko čistilno akcijo 2024

V soboto, 13. aprila 2024, vas vabimo na čistilno akcijo!

Letošnja čistilna akcija, katere pobudnik je Občina Vrhnika skupaj z JP KPV, d.o.o., bo potekala v večini krajev na območju Ljubljanskega barja.

Kje? Zbirno mesto bo pred gasilskim domom PGD Vrhnika na Jelovškovi cesti 3, kjer boste prejeli rokavice in vreče za odpadke ter navodila za ločeno zbiranje odpadkov.

Kdaj? ob 9. uri

Prijave! Da bomo lahko priskrbeli primerno količino rokavic in vreč za odpadke, vas prosimo, če je to le mogoče, da nam predhodno sporočite svojo udeležbo preko spletnega obrazca.

Namen akcije je ureditev:

  • okolice prometnih poti, sprehajalnih poti v naravi – gozdu, parkih, okolice otroških igrišč, športnih površin,
  • okolice brežin, strug, potokov, rek, jezer, bajerjev in jarkov,
  • barjanskih travnikov, gozdov, kraških jam ter drugih kraških in barjanskih naravnih posebnosti.

Prijazno vas vabimo, da se akcije udeležite v čim večjem številu in da skupaj poskrbimo za zdravo in čisto okolje.

Se vidimo!

Člani Sveta KS Vrhnika – Breg

Uporabne informacije

Napotki o ločenem zbiranju odpadkov:

  • V barvne vreče odlagajte koristne odpadke, kot so plastenke, pločevinke, kartonska embalaža za tekočine (tetrapake), kartone, folije, plastične vrečke …
  • Stekleno embalažo (steklenice, kozarce) odlagajte v vreče ločeno.
  • V črne vreče pa drobne mešane komunalne odpadke, ki jih zaradi umazanosti ali neuporabnih materialov ne moremo predelati (smeti, tesnila, obutev, tekstil …)
  • KOSOVNE ODPADKE je treba ločiti od ostalih odpadkov po materialih ali po skupinah (kovine, les, plastika, gume …)
  • AZBEST je treba zložiti na poseben kup (če je samo nekaj plošč). Večjo količino azbesta pa zložiti na leseno paleto, da jo lahko delavci naložijo z dvigalom.
  • NEVARNE ODPADKE (sode z vsebino, barve, lake, akumulatorje …) je treba ločiti od ostalih odpadkov in o tem obvestiti kontaktne osebe.

Odpadkov s čistilne akcije nikoli ne odlagamo na ekološke otoke.