Novi turistično-informativni tabli v KS Vrhnika-Breg

Decembra 2016 smo člani KS Vrhnika-Breg uspešno zaključili še eno v letu 2016 zadano nalogo, in sicer smo ob sprehajalni poti po trasi nekdanje železnice postavili dve informativni tabli. Ena tabla skozi tekst in fotografije prikazuje zgodovino vrhniške železnice, druga pa zemljevid območja Krajevne skupnosti Vrhnika-Breg, na katerem so označene pomembnejše točke.

Idejno zasnovo in oblikovanje samih tabel smo prepustili arhitekturnemu biroju Delavnica d.o.o., ki delujejo na Vrhniki. Njihova ideja, da tablo namesto na lesene količke postavimo na železniške tračnice, se nam je takoj zdela odlična, saj tako že sam izgled table priča o tem, da je na Vrhniko nekoč vodila železniška proga. Besedilo o zgodovini vrhniške železnice je pripravila ga. Katarina Oblak Brown iz Muzejskega društva Vrhnika. Prav tako so nam v Muzejskem društvu Vrhnika predlagali, katere lokacije velja izpostaviti in označiti na zemjevidu KS Vrhnika-Breg, in sicer so to zgodovinske točke, arheološke najdbe, lokacije ob nekdanji železnici ter oznake lokacij, ki delujejo dandanes (šola, vrtci, cerkev itd.).

Tabli so izdelali in v naravi postavili iz podjetja Gradbeništvo Jereb, s. p.. Postavljeni sta ob sprehajalni pešpoti, v bližini trgovine Mavrica. Za lepši izgled tabel smo poleg njiju zasadili še lipo, za kar so poskrbeli v podjetju Vrtnarstvo Hlebec, Občina Vrhnika pa je poleg postavila še  klop in koš za odpadke.

Ureditev informativnih tabel je KS Vrhnika-Breg pokrila deloma iz lastnih sredstev, deloma pa iz sredstev Občine Vrhnike.

Veseli nas, ko vidimo, da se krajani ob tablah ustavljajo in jih z zanimanjem prebirajo.