Delna zapora ceste LC – 466071 od križišča z državno cesto Vrhnika – Horjul do OŠ Antona Martina Slomška

Delna zapora kategorizirane občinske ceste LC – 466071 (zemljišča parc. št. 2658/6, 2860/19, obe k. o. Vrhnika (2002)) se dovoli od križišča z državno cesto Vrhnika – Horjul do OŠ Antona Martina Slomška od dne 24. 5. 2023 do dne 15. 6. 2023 zaradi izgradnje
Barjanskega kolesarskega omrežja.

Načrt zapore ceste: