Javna razgrnitev in Javna obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki

Občina Vrhnika objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki.

Javna razgrnitev bo potekala od 6. 6. 2018 do vključno 6. 7. 2018. Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih ur v prostorih Občine Vrhnika (Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika) in v prostorih Krajevne skupnosti Vrhnika-Breg (Tržaška cesta 11, Vrhnika).

Javna obravnava prostorskega akta pa bo potekala v sredo, 20. 6. 2018 ob 17.00 uri v prostorih KS Vrhnika-Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno, in sicer:

  • na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
  • na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si,
  • kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne raygrnitve.

JAVNO NAZNANILO (pdf)…