Predstavitev

Površina: 151 ha

Št. stalno prijavljenih občanov: 2711

Število hišnih številk: 466

Število gospodinjstev: 1118

(Podatki z dne 04. 01. 2023)

Krajevna skupnost Vrhnika Breg obsega: Cankarjev trg: 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11, Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Ljubljanjska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina ulica, Na livadi, Ob izviru, Ob progi, Travniška ulica, V zatišju, Na klancu (razen 22, 24, 26, 27), Stara cesta: 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20 Čuža: 6, 8, 10, 12, Pot na Košace, Kolodvorska ulica, Vrtnarija, Opekarska cesta, Kuclerjeva ulica, Mokrice, Pot na Tojnice, Rožna ulica, Pod Hruševco.  

Krajevna skupnost Breg je v sestavi občine Vrhnika. Sestavljajo jo člani:

  • Jan HOČEVAR – predsednik, e-pošta: info@ksvrhnika-breg.si, mob.: +386 41 899 449
  • Sabina DOLENC – namestnica predsednika
  • Primož JERINA
  • Jure JAKOPIČ
  • Stanko ŠTUPICA
  • Jožefa PEČAR TRČEK
  • Jan HOČEVAR
  • Anže GRAMPOVČAN